วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-2

ความรู้ในงานการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเิติม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. แจ้งรายละเอียดแนวข้อสอบที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
2. กรุณาแจ้งที่อยู่ อีเมลล์ ที่ต้องการให้ส่งไฟล์ 
**  กรณีที่เป็นหนังสือ ให้ส่งที่อยู่ของท่าน ผ่านทาง SMS หรือ E-mail 
3. โทรสอบถามโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ที่เบอร์ด้านล่างนี้ 
เบอร์โทร   080-1860075  ( อ๊อด )
              หรือ         094-2825521

รายละเอียด เอกสารแนวข้อสอบ
ราคา E-Book ชุดล่ะ 399 บาท
หนังสือเล่มละ  679 บาท + CD แนวข้อสอบ ภาค ก. ของ กพ.  พร้อมรวมค่าส่ง  EMS

ชำระค่าสินค้าที่
เลขที่บัญชี 968-0-05556-6  ธ. กรุงไทย
สาขาอาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชื่อบัญชี  ณิชชาภัทร

เลขที่บัญชี   404-228778-5 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชื่อบัญชี  ณิชชาภัทร

โอนเงินเสร็จแจ้งสลิปการโอนมาที่
เบอร์โทร   080-1860075 (อ๊อด)
หรือ         094-2825521
E-mail :  jobchula@gmail.com


ติดตามแฟนเพจ   https://www.facebook.com/jobchula
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ   http://jobchula.com
และblogger ที่   http://jobch.blogspot.com/
ต้องการข้อสอบราชการ  https://www.facebook.com/chulaexam

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น