วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                  
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                        
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)                                                                        
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                      
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                                          
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                                      
ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ                                                                          
เชาวน์ปัญญาและความถนัด                                                                                                
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓                                                        
หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท  องค์กร  หน่วยงาน  

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. แจ้งรายละเอียดแนวข้อสอบที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
2. กรุณาแจ้งที่อยู่ อีเมลล์ ที่ต้องการให้ส่งไฟล์
**  กรณีที่เป็นหนังสือ ให้ส่งที่อยู่ของท่าน ผ่านทาง SMS หรือ E-mail
3. โทรสอบถามโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ที่เบอร์ด้านล่างนี้
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )

รายละเอียด เอกสารแนวข้อสอบ
ราคา E-Book ชุดล่ะ 399 บาท
หนังสือเล่มละ  699 บาท + VCD MP3 พร้อมรวมค่าส่ง  EMS

ชำระค่าสินค้าที่
เลขที่บัญชี
 ธ. ทหารไทย  238-2-11181-9
สาขาจามจุรี สแควร์ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย
ธ. กรุงเทพ 961-0-13974-4
 สาขาพัทยาเหนือ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย


โอนเงินเสร็จแจ้งสลิปการโอนมาที่
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
E-mail :  jobchula@gmail.com


ติดตามแฟนเพจ   https://www.facebook.com/jobchula
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ   http://jobchula.com
และblogger ที่   http://jobch.blogspot.com/
ต้องการข้อสอบราชการ  https://www.facebook.com/chulaexam
ID Line    aod_vatchara

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ
หรือที่บล็อก    
ต้องการข้อสอบราชการ คลิก!!  https://www.facebook.com/chulaexam

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 พ.ค. -1 พ.ค. 2558  พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท.,พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่ง: พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท.,พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,210
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 1 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่


ความหมาย จ.ส.ท. คือ สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัด
 "กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น" ภาษาชาวบ้าน โรงรับจำนำต่างจังหวัด สังกัดกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เดิมทีเคยสังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทย

นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
ถาม - ตอบ เรื่องการจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกา บ้านเมืองที่ดี 2546
สรุป + แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
หนังสือ + MP3 สรุป+ข้อสอบ


วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร

เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบ+ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง+แนวข้อสอบ
เตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถาม - ตอบ
สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถาม
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสนามจริง
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชุด1
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชุด2
หนังสือ+MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร

เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ
แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 2526
ความรู้ด้านการเงิน และบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบหลักการบัญชี
แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
ถาม - ตอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
แนวข้อสอบนโยบาย คสช.
แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
พนักงานสัตวบาล

พนักงานสัตวบาล
หนังสือ+MP3 สรุป+ข้อสอบ
แนวข้อสอบ+ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
การผลิตอาหารสัตว์ ส่วนประกอบอาหารสัตว์
ถาม - ตอบ วิชาสัตวบาล
ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาล
สรุปเนื้อหาใช้สอบพนักงานสัตวบาล
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือ+MP3 นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข :  สธ.
ข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบความรู้ความสารมารถทั่วไป
ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning)
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข
แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงสาธารณสุข
แถม VCD คณิตศาสตร์เบื้องต้น