วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เตรียมสอบตำรวจ

เตรียมสอบตำรวจ
ดาวน์โหลดข้อมูล

สรุปรวมจะมี 4 ส่วนดังนี้

ปราบปราม 5,000 อัตรา (เฉพาะเพศชาย)
อำนวยการ 705 อัตรา (รับทั้ง ชาย-หญิง)
เทคนิค 115 อัตรา (รับทั้ง ชาย-หญิง)
ครูฝึก 180 อัตรา (รับเฉพาะเพศชาย)
รายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

ปราบปราม 5,000 อัตรา (เฉพาะเพศชาย)
การรับสมัครบุคคลภายนอกสอบตำรวจ 5,000 อัตราสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) ในหน่วยดังนี้ ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด. นั้น แบ่งเป็น

1. บุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

บุคคลภายนอก เพศชาย (ยกเว้น ปจ.3 รับเฉพาะเพศหญิง)
อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์
ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
หญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ทหารกองหนุน (จากพลทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์เท่านั้น) จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

บุคคลภายนอก เพศชาย
เป็นทหารกองหนุนจากพลทหารกองประจำการ (ไม่รับนักศึกษาวิชาทหาร)
อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์
ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
การรับสมัคร นสต. 5,000 อัตรา

ประกาศรับสมัคร 7 ส.ค. 58
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 11-25 ส.ค. 58
สอบข้อเขียน 13 ก.ย. 58

กรมอนามัยเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -14 ส.ค. 2558  นักเทคนิคการแพทย์,นักประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 14 ส.ค. 2558


กรมอนามัย

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

กรมอนามัยเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 -31 ส.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,นักโภชนาการปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน


กรมอนามัย
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

หนังสือ+Mp3 นายสิบตำรวจ

รวบรวมโดยรุ่นพี่ ที่สอบได้อันดับต้นๆ ของประเทศ
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
ความสามารถทางด้านเหตุผล
ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2555
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2556
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ.2557 
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. แจ้งรายละเอียดแนวข้อสอบที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
2. กรุณาแจ้งที่อยู่ อีเมลล์ ที่ต้องการให้ส่งไฟล์ 
**  กรณีที่เป็นหนังสือ ให้ส่งที่อยู่ของท่าน ผ่านทาง SMS หรือ E-mail 
3. โทรสอบถามโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ที่เบอร์ด้านล่างนี้ 
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
รายละเอียด เอกสารแนวข้อสอบ
ราคา E-Book ชุดล่ะ 399 บาท
หนังสือเล่มละ  699 บาท + VCD MP3 พร้อมรวมค่าส่ง  EMS
ชำระค่าสินค้าที่
เลขที่บัญชี 
 ธ. ทหารไทย  238-2-11181-9
สาขาจามจุรี สแควร์ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย
ธ. กรุงเทพ 961-0-13974-4
 สาขาพัทยาเหนือ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย

โอนเงินเสร็จแจ้งสลิปการโอนมาที่
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
E-mail :  jobchula@gmail.com

ติดตามแฟนเพจ   https://www.facebook.com/jobchula
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ   http://jobchula.com
และblogger ที่   http://jobch.blogspot.com/
ต้องการข้อสอบราชการ  https://www.facebook.com/chulaexam

ID Line    aod_vatchara

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวข้อสอบตำรวจสายเทคนิค

แนวข้อสอบตำรวจสายเทคนิค
ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยพร้อมอธิบาย
เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ตรงประเด็๋น ที่เปิดสอบ ตำรวจสายเทคนิค แน่นอน!
รายละเอียดประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
- ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
- ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา


ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. แจ้งรายละเอียดแนวข้อสอบที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
2. กรุณาแจ้งที่อยู่ อีเมลล์ ที่ต้องการให้ส่งไฟล์ 
**  กรณีที่เป็นหนังสือ ให้ส่งที่อยู่ของท่าน ผ่านทาง SMS หรือ E-mail 
3. โทรสอบถามโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ที่เบอร์ด้านล่างนี้ 
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
รายละเอียด เอกสารแนวข้อสอบ
ราคา E-Book ชุดล่ะ 399 บาท
หนังสือเล่มละ  699 บาท + VCD MP3 พร้อมรวมค่าส่ง  EMS
ชำระค่าสินค้าที่
เลขที่บัญชี 
 ธ. ทหารไทย  238-2-11181-9
สาขาจามจุรี สแควร์ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย
ธ. กรุงเทพ 961-0-13974-4
 สาขาพัทยาเหนือ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย

โอนเงินเสร็จแจ้งสลิปการโอนมาที่
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
E-mail :  jobchula@gmail.com

ติดตามแฟนเพจ   https://www.facebook.com/jobchula
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ   http://jobchula.com
และblogger ที่   http://jobch.blogspot.com/
ต้องการข้อสอบราชการ  https://www.facebook.com/chulaexam
ID Line    aod_vatchara

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  
สารบัญ
****************
ความสามารถด้านเหตุผล                                                                                                                    
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                                   
การใช้ภาษา                                                                                                                                          
ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ                                                                  
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษการใช้ Conversation                                                                           
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษการใช้  Grammar                                                                         
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษการใช้  Reading                                                                             
แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค                                                                                                      
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                                                                                
แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้                                                                                          
แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม                                                                                    
แนวข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ ปี พ.ศ. 2556   

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. แจ้งรายละเอียดแนวข้อสอบที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
2. กรุณาแจ้งที่อยู่ อีเมลล์ ที่ต้องการให้ส่งไฟล์
**  กรณีที่เป็นหนังสือ ให้ส่งที่อยู่ของท่าน ผ่านทาง SMS หรือ E-mail
3. โทรสอบถามโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ที่เบอร์ด้านล่างนี้
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
รายละเอียด เอกสารแนวข้อสอบ
ราคา E-Book ชุดล่ะ 399 บาท
หนังสือเล่มละ  699 บาท + VCD MP3 พร้อมรวมค่าส่ง  EMS
ชำระค่าสินค้าที่
เลขที่บัญชี
 ธ. ทหารไทย  238-2-11181-9
สาขาจามจุรี สแควร์ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย
ธ. กรุงเทพ 961-0-13974-4
 สาขาพัทยาเหนือ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย

โอนเงินเสร็จแจ้งสลิปการโอนมาที่
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
E-mail :  jobchula@gmail.com

ติดตามแฟนเพจ   https://www.facebook.com/jobchula
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ   http://jobchula.com
และblogger ที่   http://jobch.blogspot.com/
ต้องการข้อสอบราชการ  https://www.facebook.com/chulaexam
ID Line    aod_vatchara

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ภาค ข.


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔o
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
- ความรู้ด้านการพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ
- การบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
- ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
- ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. แจ้งรายละเอียดแนวข้อสอบที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
2. กรุณาแจ้งที่อยู่ อีเมลล์ ที่ต้องการให้ส่งไฟล์ 
**  กรณีที่เป็นหนังสือ ให้ส่งที่อยู่ของท่าน ผ่านทาง SMS หรือ E-mail 
3. โทรสอบถามโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ที่เบอร์ด้านล่างนี้ 
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
รายละเอียด เอกสารแนวข้อสอบ
ราคา E-Book ชุดล่ะ 399 บาท
หนังสือเล่มละ  699 บาท + VCD MP3 พร้อมรวมค่าส่ง  EMS
ชำระค่าสินค้าที่
เลขที่บัญชี 
 ธ. ทหารไทย  238-2-11181-9
สาขาจามจุรี สแควร์ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย
ธ. กรุงเทพ 961-0-13974-4
 สาขาพัทยาเหนือ ชื่อบัญชี  วัชระ คำลอย

โอนเงินเสร็จแจ้งสลิปการโอนมาที่
เบอร์โทร    094-2825521 ( อ๊อด )
E-mail :  jobchula@gmail.com

ติดตามแฟนเพจ   https://www.facebook.com/jobchula
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บ   http://jobchula.com
และblogger ที่   http://jobch.blogspot.com/
ต้องการข้อสอบราชการ  https://www.facebook.com/chulaexam
ID Line    aod_vatchara