วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558 นายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  นายช่างสำรวจ

ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ดาวน์โหลดข้อมูล


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ค. 2558  หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 


กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558  หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี,อุดรธานี,ตาก,เลย,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,ชุมพร,กระบี่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 17 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ดาวน์โหลดข้อมูลวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 7 ก.ค. 2558

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ดาวน์โหลดข้อมูล


กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -7 ก.ค. 2558  นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ค. 2558

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -14 ก.ค. 2558  นักกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 14 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ก.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สสจ.นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 10 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**